مدیریت زمان (با رویکرد راهبردی و دینی)

معرفی خدمات آموزشی مدیریت زمان (با رویکرد راهبردی و دینی)

نام  استاد : مهدی تلوری

تحصیلات : دکترای مبانی نظری اسلام

مديريت زمان با رويكرد مهدويت يعني مديريت همه انسان ها، جوامع، تمدن ها، جريانات سياسي، روند علمي تحقيقاتي، پژوهشي در سال هاي پيش روي تا زمان فرج امام زمان (عج) فرا برسد. مديريت زمان با رويكرد مهدويت را بايد بر اساس سرمايه خدا برنامه ريزي كنيم. در بحث مهدويت و مهيا كردن مقدمات ظهور حضرت حجت (عج) چون حكومت جهاني به دست پاكترين و كامل ترين انسان متحول مي شود، بايد نگاه را به نگاه جهاني تغيير دهيم. در واقع سخن از فرج انسان كاملي است كه با آمدنش تمام اديان، نژادها، خرده فرهنگ ها، گويش ها و نهادها را تحت تاثير قرار مي دهد.

تدوین یک برنامه راهبردی در زتدگی شخصی بر اساس معارف وارزشهای دینی و انقلابی و با درنظر گرفتن مولفه های متغیر فراوان در دنیای کنونی یک ضرورت غیر قابل انکار است. این دوره اموزشی در مقام تبیین این وظیفه خطیر الهی است.

در این دوره پنج مرحله تدوین یک برنامه ریزی راهبردی شخصی 10 ساله به مخاطبان اموزش داده میشود.اموزش نحوه رعایت اعتقادات و باورهای دینی در برنامه ریزی فردی، شناخت و ملاحظه شرایط بسیار پیچیده ومتغیر زمانه و اموزش چگونگی تشخیص استعدادها، علایق و توانمندیها و ضعفهای شخصی با اموزش ونحوه بکار گیری اصول و فرایند برنامه ریزی راهبردی و نه مقطعی و گذرا به مخاطبان در این دوره مدنظر میباشد.

مخاطبین پس از پایان این دوره موفق به تدوین برنامه راهبردی شخصی 10 ساله با رویکرد دینی خواهند گردید

همچنین در ترم بعدی نحوه اجرای آن اموزش داده خواهد شد.

سرفصل مطالب در ادامه مطلب :

اهمیت و منزلت زمان و عمر در اندیشۀ دینی

             - بیان مراحل تکوین و حیات انسان از آغاز تا ابدیت    

             - بیان نشئات 3 گانه حیات بشری و نسبت تکوینی آن ها با هم

            - ضرورت برنامه ریزی برای عمر ابدی

بیان 5 مؤلفه اصلی مدیریت زمان

            - مؤلفه اول : تعیین هدف

            - بی هدفی و آثار آن : ضالین چه کسانی هستند ؟

            - بیان قاعده Smart

مؤلفه اول : بیان 14 عرصه هدفگذاری

           - شرح یکایک 14 عرصه

          - بیان مثال های متعدد مطابق با قاعده Smart و منطبق با رویکرد دینی و تعالیم اسلامی                                      

            - ضرورت و نحوه هرمی کردن اهداف 14 گانه در 3 سطح  

           - استخراج اقدامات و فعالیت ها و ریزش آن در جدول Gant

مؤلفۀ دوم : تعیین و ضعیت موجود

           - بیان هندسه وجودی « خودشناسی » : محیط درونی

           - بیان هندسه محیطی : محیط بیرونی

           - استخراج قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای شخصی

           - طراحی جدول SWOT    

مؤلفه سوم : برنامه ریزی

               - تشریح استراتژی ها ، اهداف و مدیریت های 4 گانه « W.T – W.O – S.T – S.O  »

مؤلفه سوم : نحوه برنامه ریزی بر اساس جدول SWOT « به صورت کارگاهی ، مصداقی و عملیاتی »

مؤلفۀ چهارم : اجرای برنامه

             - تبیین عناصر مهم اجرای برنامه با بینش و رویکرد دینی

             - نسبت یابی تقدیر و دعای انسان

             - نسبت یابی وسع و تکلیف : عمل به تکلیف یا نتیجه گرایی

             - درک عمیق از ربوبیت حق تعالی و تنظیم عمل بر اساس آن

             - بیان نحوه مواجهه با مشکلات و مصائب                                              

             - بیان نحوه مواجهه با شکست ها

             - نسبت یابی خیر با کراهت و شر با محبت

             - تأثیر ایمان به غیب در تعیین هدف ، تعیین وضع موجود و اجرای برنامه

             - بیان قواعده قرآنی

مؤلفه پنجم : نظارت و ارزیابی

             - بیان تکنیک های دینی درونی فردی

           - بیان تکنیک های دینی بیرونی اجتماعی

            - بیان تکنیک های دینی بیرونی سازمانی