توجه

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

نکات طلایی برنامه ریزی در موسسات و مجموعه های فرهنگی

معرفی خدمات آموزشی نکات طلایی برنامه ریزی در موسسات و مجموعه های فرهنگی

 نام  استاد : صابر طالبی

تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق

برنامه ریزی را به تعبیری قلب تپنده و به تعبیر دیگر مغز متفکر همه ی نهادها از جمله موسسات و مجموعه های فرهنگی می توان تلقی نمود.توجه اجمالی به اصول و بایسته های علمی برنامه ریزی از یک سو و بهره مندی از تجربیات مرتبط در این زمینه می تواند ما را به نکاتی طلایی برای برنامه ریزی در موسسات و مجموعه های فرهنگی رهنمون سازد.در این دوره ی کوتاه آموزشی نکته های طلایی برخواسته از تجربیات متنوع در مجموعه هایی فرهنگی با ماموریت های متنوع ارائه خواهد شد که می تواند برای مخاطبان جذاب و مفید باشد.امید که تقدیر الهی نیز چنین برکت و ثمره ای را به بحث عنایت فرماید.ان شاالله

 

اهمیت موضوع برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست.در اغلب نهادها ،سازمان ها و تشکل های حاکمیتی، عمومی و یا مردم نهاد ، واحد سازمانی مشخصی به عنوان متولی خاص این موضوع تعیین شده است و سایر بخش ها و واحد ها نیز به فراخور ماموریت محوله با مقوله ی برنامه ریزی سرو کار دارند.با این وجود موسسات و مجموعه های فرهنگی چه حاکمیتی و عمومی باشند و چه غیر دولتی و مردم نهاد از ویژگی ها و مختصاتی برخوردارند که برنامه ریزی در آن ها را دستخوش مسائلی خاص و متمایز می سازد.

عدم توجه به مختصات موسسات و مجموعه های فرهنگی می تواند موجبات عدم توفیق یا ناکارآمدی برنامه ریزی را در این مجموعه ها فراهم سازد.

ضروری است متولیان و مسئولین برنامه ریزی و طرح و برنامه در این قبیل موسسات ضمن اشراف بر قواعد و اصول برنامه ریزی و مدیریت، ویژگی ها و بایسته های برنامه ریزی در مجموعه های فرهنگی را فرابگیرند و مورد توجه قرار دهند.

مخاطبین این کلاس ، مدیران و مسئولین تشکل ها، موسسات و مجموعه های فرهنگی و همچنین مدیران و کارشناسان واحدهای برنامه ریزی و طرح و برنامه ی این قبیل نهادها و عموم فعالین فرهنگی خواهند بود.

در پایان این دوره مخاطبین به تصویری یکپارچه و کلان از ویژگی ها و مختصات موسسات و مجموعه های فرهنگی دست خواهند یافت.همچنین با چگونگی تدوین اسناد راهبردی و اقسام این اسناد در چنین مجموعه هایی آشنا خواهد شد.

مخاطبین می توانند با بهره گیری از مباحث این دوره تغییراتی کلیدی و اثر بخش را در نحوه ی تنظیم برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مجموعه ی فرهنگی خود ایجاد کنند و نسبت به ابعاد دیگر برنامه ریزی نظیر موضوع مهم سرمایه ی انسانی، رصد،پایش و ارزیابی و همچنین برنامه ریزی در مواجهه ی مطلوب حوزه های ستادی مجموعه های فرهنگی با عناصر میدانی نیز نکاتی کلیدی ومهم دریافت نمایند.